• 9759670100
  • admission@amrapali.ac.in
  • Shiksha Nagar, Lamachaur, Haldwani, 263139, Nainital, Uttarakhand